Hướng dẫn nhập danh sách khách đoàn nhanh chóng

Hướng dẫn nhập danh sách khách đoàn nhanh chóng

Hướng dẫn sử dụng
Mẫu nhập dữ liệu hành khách bay kèm thông tin liên hệ mr vu ngoc loi mr dinh van nguyen Mrs hoang thanh thuy Mrts vu hoang quan 30/08/2011 Miss vu thi thu 16/09/2015 loivu78@gmail.com 0987654321  vu ngoc loi  vu ngoc loi dinh van nguyen hoang thanh thuy vu hoang quan 30/08/2011 vu thi thu 16/09/2015 vu ngoc loi loivu78@gmail.com 0987654321 Từ trên xuống: hệ thống sẽ nhận đủ số tên khách vào số khách mà ban đầu đã chọn. ví dụ có 5 tên khách hàng mà có 4 ô thì hệ thống cũng chỉ nhập 4 tên từ trên xuống. hay có 6 ô nhưng có 5 dòng tên khách thì hệ thống cũng chỉ nhập đủ 5 ô Từ dưới lên: hệ thống sẽ tự động nhận…
Read More